What MBA studies in Poland choose?

MBA in Poland: Do you only look at fees and tuition fees for managerial studies?

It has been known for a long time that MBA in Poland – Master of Business Administration – are characterized by higher fees in the field of regular postgraduate studies in the areas of managerial studies. What is the MBA Program and which one to choose?

MBA in Poland are at a high level, so the initial choice is not easy. When choosing business studies, it is not worth being limited by the location and you should take into account cities such as Gdansk, Warsaw, Poznan or Wroclaw. Leading management studies are programs affiliated to the best Polish universities and polytechnics (university of technology), such as: University of Warsaw, Gdańsk University of Technology, Poznan University of Economics, University of Wroclaw and Kozminski University in Warsaw.

Most of the leading business studies represented by MBA Programs have a minimum of international AMBA accreditation. The organization imposes quality criteria that must be met by programs to be included in the 5% of the best accredited programs in Poland. Quality is one of the factors that regulate tuition fees. Therefore, when choosing studies, it is worth paying attention to the MBA accreditations and what is included in the program: number of lecture hours, availability of lecturers after studies, networking or international study visits – such as Safari in Barcelona, ​​which organized the International MBA program at Gdańsk University of Technology.

 

Jakie studia MBA w Polsce wybrać?

MBA w Polsce: Czy patrzeć tylko na opłaty i czesne za studia menedżerskie?

Nie od dziś wiadomo, że studia MBA w Polsce – Master of Business Administration – charakteryzują się wyższymi opłatami w stosunku do zwykłych studiów podyplomowych z obszaru studiów menadżerskich. Czym jest Program MBA i który wybrać?

Studia MBA w Polsce plasują się na wysokim poziomie, więc początkowy wybór nie jest łatwy. Wybierając studia biznesowe nie warto ograniczać się lokalizacją i należy wziąć pod uwagę takie miasta jak: Gdańsk, Warszawa, Poznań, czy Wrocław. Czołowe studia menedżerskie są programami afiliowanymi przy najlepszych polskich uniwersytetach i politechnikach, jak: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska, Uniwersytet ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławki czy Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Większość czołowych studiów biznesowych, reprezentowanych przez programy MBA posiada minimum międzynarodową akredytację AMBA. Organizacja narzuca kryteria jakościowe, które muszą spełniać programy aby zaliczać się do 5% najlepszych akredytowanych programów w Polsce. Dbanie o jakość jest jednym z czynników, który reguluję wysokość czesnego. Zatem warto przy wyborze studiów zwrócić uwagę na posiadane akredytacje MBA oraz co wlicza się w program: liczba godzin, dostępność wykładowców, czy międzynarodowe wizyty studyjne – jak chociażby Safari w Barcelonie, który zorganizował program MBA Politechnika Gdańska.

 

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

[et_bloom_inline optin_id="optin_2"]
OK
COOKIES USE
Our website use cookies. Pricacy policy →