Studia menedżerskie i studia biznesowe na Politechnice – na topie nie tylko zarządzanie projektami

Naturalną rzeczą wśród kandydatów było wybieranie kierunku studia menedżerskie oraz innych studiów biznesowych spośród oferty uniwersytetów. Trend zaczyna się zmieniać, a praktyka i inżynieryjne podejście oferowane przez uczelnie techniczne – politechniki – zaczyna uzupełniać humanistyczne kierunki jak zarządzanie projektami.

Wydziały Zarządzania, ekonomii lub obu stanowią nowe byty na uczelniach technicznych. Gdy inne wydziały świętują 70-lecia i wzwyż, wydziały biznesowe, prowadzące studia menedżerskie oraz studia biznesowe docierają do jubileuszów 30-lecia. Młody nie znaczy słaby, a biznesowy nie znaczy humanistyczny. Młode biznesowe wydziały prowadzą studia m.in. z zarządzania projektami na wysokim poziomie, korzystając z afiliacji i doświadczenia  prestiżowych uczelni technicznych (np. Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska), a także wprowadzając nowe kierunki studiów Executive, elitarnych programów MBA oraz co najważniejsze oferując studia których absolwenci będą mieli tytuł inżyniera. Czy wzrastająca popularność i prestiż oferowanych studiów będzie się utrzymywał? Czas pokaże!

Management studies and business studies at the University of Technology – not only project management is on top

It was a natural thing for candidates to choose managerial and business studies from among the universities’ offer. The trend is starting to change and the practice and engineering approach offered by technical universities – polytechnic, technical universities – begins to complement humanities such as project management.

The faculties of management, economics or both are new entities at technical universities. As other departments celebrate their 70th anniversary and upwards, business departments with management studies and business studies reach their 30th anniversary. Young does not mean weak and business does not mean humanistic. Young business faculties conduct executive studies, among others on high-level project management, using the affiliation and experience of prestigious technical universities (eg Gdansk University of Technology, Warsaw University of Technology), as well as introducing new executive studies, elite MBA programs and, most importantly, offering studies whose graduates will have the title of engineer. Will the increasing popularity and prestige of the offered studies continue? Time will tell!

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

[et_bloom_inline optin_id="optin_2"]

News

Contact

MBA Programme Office
 

Faculty of Management and Economics, Gdańsk University of Technology
Traugutta Street 79, room 404
80-233 Gdańsk, Poland
phone: +48 58 348 63 55
phone: +48 517 849 332
e-mail: mba@pg.edu.pl

 

MBA Director

PhD Beata Krawczyk-Bryłka
phone: +48 58 348 61 75
e-mail: mbadirector@pg.edu.pl

Location

 

Gdańsk, Poland

 

Berlin 503 km
Vilnius 571 km
Stockholm 626 km
Minsk 743 km
Bratislava 930 km
Kiev 1104 km
Moscow 1444 km
Madrid 2833 km
Beijing 6965 km

OK
COOKIES USE
Our website use cookies. Pricacy policy →