Rekrutacja 2021 na studia: zarządzanie Executive – aplikuj na program MBA

Trwa rekrutacja na XIV edycję programu MBA Politechniki Gdańskiej, która rozpoczyna się w październiku/listopadzie 2021 r. Poznaj opinie czym są studia MBA.

Kiedy uczniowie szkół ponadpodstawowych czekają na wyniki matur, aby aplikować na studia, program MBA zbiera aplikacje kandydatów na studia zarządzania i studia menadżerskie. Kolejna edycja 25 menadżerów już od października rozpocznie nowy rok akademicki programu MBA trwającego 2 lata. Trwa rekrutacja 2021 na program MBA w Gdańsku. Sprawdź opinie o programie MBA i wybierz swoją ścieżkę kształcenia.

Warunki kwalifikowalności na studia zarządzanie menadżerskie

Kandydaci na International MBA PG powinni wykazać:

 • Wykształcenie wyższe: licencjackie lub magisterskie
 • Biegłą znajomość języka angielskiego
 • Zalecane trzyletnie doświadczenie zawodowe (po ukończeniu studiów wyższych)
 • Kandydat z krajów spoza UE jest zobowiązany do posiadania wizy i karty pobytu
 • Uczestnikami MBA są menedżerowie wyższego szczebla, menedżerowie z dużym doświadczeniem (15 lat na średnim poziomie), dyrektorzy korporacyjni, zarządzanie MŚP, przedsiębiorcy.

5-punktowa procedura MBA rekrutacja!

 1. Sprawdzanie warunków kwalifikowalności

Jeśli kandydat spełnia powyższe wymagania, jest proszony o rejestrację lub kontakt e-mail.

 1. Rejestracja online

Zarejestruj się!

 1. Rozmowa kwalifikacyjna

Po rejestracji kandydat bierze udział w rozmowie kwalifikacyjnej (osobiście lub online). W ciągu dwóch tygodni po rozmowie otrzymuje informację o wyniku rozmowy rekrutacyjnej.

Wcześniej kandydat powinien przesłać wymagane dokumenty w wersji elektronicznej (skany) na adres e-mail: mba@zie.pg.edu.pl.

 1. Podpisanie umowy

Przed rozpoczęciem studiów należy podpisać umowę dotyczącą warunków opłacenia czesnego.

 1. Płatność

Czesne za studia wynosi 43 000 pln + 1 500 € wyjazd studyjny za granicę. Opłata wizyty studyjnej może ulec zmianie oraz nie obejmuje kosztów lotu.

Czesne może być opłacone pojedynczym przelewem lub rozłożone na cztery raty.

 

Więcej informacji o rekrutacji na program MBA Politechniki Gdańskiej pod linkiem Rekrutacja MBA Gdańsk

 

Wizyta indywidualna

Program MBA Politechniki Gdańskiej w ramach rekrutacji do programu MBA 2021 umożliwia zorganizowanie spotkania indywidualnego!

Zawsze chętnie spotykamy się z Tobą indywidualnie przez cały rok. Z przyjemnością oprowadzimy Cię po kampusie Politechniki Gdańskiej i zorganizujemy indywidualne spotkania z dyrektorem MBA, a także nieformalne spotkania z obecnymi studentami, aby dowiedzieć się o ich doświadczeniach studenckich i zadać wszelkie pytania.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ TERAZ!

International MBA admission process

Check the current recruitment guide for the MBA programme at Gdańsk University of Technology, Poland.

You can study MBA in Poland! The recruitment for the next academic year of the AMBA accredited MBA Programme has already started! We are waiting for the candidates for the XIV MBA edition, which starts in October 2021. Check the MBA admission process presented below. The number of candidates is limited.

 

Eligibility conditions

Applicants to International MBA in Strategy, Programme and Project Management should demonstrate:

 • University degree: a bachelor’s or a master’s
 • Fluency in English
 • Three years’ relevant work experience recommended (after university degree completion)
 • An international applicant from non-EU countries is required to hold a visa and a resident’s card
 • Participants of MBA in Poland are senior managers, managers with extensive experience (15 years on average), Corporate Executives, SME Management, Entrepreneurs. (Check the MBA references)

 

5 point procedure

 1. Checking eligibility conditions

If the candidate meets the above-mentioned requirements, he/she is asked to register or to provide an e-mail contact.

 1. Online registration

REGISTER NOW!

 1. Interview

After registering, the candidate participates in an interview (in person or online). Within the two weeks following the interview you will receive information about the outcome of the admissions procedure.

Prior to this, the candidate should send the required documents in an electronic version (scans) to the e-mail address: mba@zie.pg.edu.pl. (check required documents).

 

 1. Signing an agreement

The agreement on conditions for payment of the tuition fee should be signed prior to commencing studies.

 1. Payment

The admission processing fee: PLN 500

Tuition MBA fee: 43 000 pln + 1 500 € (study tour abroad)* * the value of study tour can vary, it does not include flight fair. More about payments.

 

One-to-one visit

Arrange a one-to-one visit to the Gdańsk University of Technology MBA Programme in Poland.

We are always happy to meet with you on an individual basis throughout the year. We would be delighted to show you around the Gdańsk University of Technology campus and arrange one-to-one meetings with the MBA Director, in addition to informal meetings with current students, to learn about their student experience and ask any questions you might have.

ARRANGE A VISIT NOW!

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

[et_bloom_inline optin_id="optin_2"]
OK
COOKIES USE
Our website use cookies. Pricacy policy →