Jaka jest cena za studia MBA?

Opłaty w Polsce mogą się różnić. Przyjrzyjmy się top 10 studiów MBA w Polsce w 2021 roku, które są sklasyfikowane w Perspektywy Ranking MBA.

 

Jak widać po analizie rynku studiów dla kadry kierowniczej, cena za studia MBA w Polsce może znacząco się różnić. W niektórych przypadkach za otrzymanie tego samego tytułu – MBA – Master of Business Administration – należy zapłacić prawie dwa razy tyle. Opłaty za studia biznesowe w Polsce są następujące:

 

Canadian Executive MBA (CEMBA)

Studia MBA prowadzi Szkoła Główna Handlowa. Cena za studia wynosi ok. 70 000 zł.

emba@uw – Executive MBA na UW

Program MBA prowadzony przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski. Czesne wynosi ok. 84 000 zł.

Executive MBA

MBA realizuje Akademia Leona Koźmińskiego. Cena za studia wynosi ok. 67 000 zł.

Executive MBA Poznań-Atlanta

Program MBA prowadzony przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Cena za studia MBA wynosi ok. 48 000 zł.

Executive MBA

Program ten prowadzi Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Opłata wynosi 59 000 zł.

Executive MBA Katalyst

Organizator studiów: Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej. Cena za studia MBA wynosi: 69 600 zł.

MBA-SGH

Program MBA Szkoły Głównej Handlowej za którego należy wnieść opłatę 49 400 zł.

European Multicultural Integrated Management Program International MBA

Są to kolejne studia Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, za które opłata wynosi 57 000 zł.

Aalto Executive MBA w Poznaniu

Program MBA prowadzony przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu. Opłata za studia wynosi 37 000 zł.

International MBA in Strategy, Programme and Project Management

Studia MBA Gdańsk, z międzynarodową akredytacją AMBA prowadzone przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Opłata za tok studiów wynosi 43 000 zł. Zarejestru się tutaj.

Polsko-Amerykański Program Studiów MBA

Program MBA prowadzony przez Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Czesne za studia wynosi 31 500 zł.

 

Powyżej przedstawione ceny i opłaty za studia MBA w Polsce są pobierane za cały tok trwania studiów. W kwotach nie są uwzględnione opłaty zapisowe, rekrutacyjne oraz dodatkowe związane z wizytami studyjnymi i innymi wyjazdami zagranicznymi.

What is the price for an MBA program?

Fees in Poland may vary. Let’s take a look at the top 10 MBA 2021 studies in Poland that are classified in the Perspektywy MBA Ranking

As can be seen from the analysis of the management studies market, the price for MBA studies in Poland may vary significantly. In some cases, you will have to pay almost twice as much to get the same degree – MBA – Master of Business Administration. Fees for business studies in Poland are as follows:

Canadian Executive MBA (CEMBA)

MBA studies are conducted by the Warsaw School of Economics. The price for the studies is approximately PLN 70,000.

emba @ uw – Executive MBA at the University of Warsaw

MBA program run by the International Management Center, Faculty of Management, University of Warsaw. The tuition fee is approximately PLN 84,000.

Executive MBA

MBA is provided by the Kozminski University. The price for the studies is approximately PLN 67,000.

Executive MBA Poznań-Atlanta

MBA program run by the Poznań University of Economics. The price for MBA studies is approximately PLN 48,000.

Executive MBA

This program is run by the Krakow Business School of the Krakow University of Economics. The fee is PLN 59,000.

Executive MBA Katalyst

Organizer of the studies: Business School of the Warsaw University of Technology. The price for MBA studies is PLN 69,600.

MBA-SGH

The MBA program of the Warsaw School of Economics for which a fee of PLN 49,400 must be paid.

European Multicultural Integrated Management Program International MBA

These are the next studies at the Krakow Business School of the Krakow University of Economics, for which the fee is PLN 57,000.

Aalto Executive MBA in Poznań

MBA program run by the WSB University in Poznań. The tuition fee is PLN 37,000.

International MBA in Strategy, Program and Project Management

MBA Gdańsk studies, with the international AMBA accreditation, conducted by the Faculty of Management and Economics of the Gdańsk University of Technology. The tuition fee is PLN 43,000. Online registration.

Polish-American MBA Studies Program

MBA program run by the Polish-American Center of Management of the Faculty of Management at the University of Lodz. The tuition fee for studies is PLN 31 500.

 

The above prices and fees for MBA studies in Poland are charged for the entire course of study. The amounts do not include enrollment, recruitment and additional fees related to study visits and other foreign trips.

 

 

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

[et_bloom_inline optin_id="optin_2"]

News

Contact

MBA Programme Office
 

Faculty of Management and Economics, Gdańsk University of Technology
Traugutta Street 79, room 404
80-233 Gdańsk, Poland
phone: +48 58 348 63 55
phone: +48 517 849 332
e-mail: mba@pg.edu.pl

 

MBA Director

PhD Beata Krawczyk-Bryłka
phone: +48 58 348 61 75
e-mail: mbadirector@pg.edu.pl

Location

 

Gdańsk, Poland

 

Berlin 503 km
Vilnius 571 km
Stockholm 626 km
Minsk 743 km
Bratislava 930 km
Kiev 1104 km
Moscow 1444 km
Madrid 2833 km
Beijing 6965 km

OK
COOKIES USE
Our website use cookies. Pricacy policy →