It was a valuable lesson in an inspiring place

[treść w języku polskim  →]

Students of XI edition MBA Programme experienced Strategic Management classes in the Museum of the Second World War in Gdańsk.

On October 09-11 2020 International MBA GUT students of XI cohort took part in Strategic Management classes conducted by Rafał Stepnowski in the new, thought-provoking environment. Despite the restrictions caused by the global epidemiological situation student participated in the business module as well as visited the main permanent exhibition with the guide and then in own pace discovered all expositions.

Why II World Museum?
Understanding the issues of Strategic Management needs special environment, that is why spectacular location was needed. Students had an opportunity to train their mind and to feel different approach to strategic issues. Thinking about international aspect of the MBA Programme at GUT, classes in such a place also gave a capability to learn about the complex history of the country and the region.

Moreover this unique place in Gdańsk cooperated with the subject of the MBA GUT Business Strategy module. There are some extent related topics such as: the concept of strategy and its historical evolution; highly disruptive environment the corporations operate, methodologies as well as identification of the source of superior business performance.

Would you like to join the next edition?

Wartościowe zajęcia w inspirującym miejscu

Studenci XI edycji Programu MBA Politechniki Gdańskiej uczestniczyli w zajęciach z Zarządzania Strategicznego w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

W dniach 09-11 października 2020 roku studenci International MBA PG z XI edycji wzięli udział w zajęciach z Zarządzania Strategicznego prowadzonych przez Rafała Stepnowskiego w nowym, dającym do myślenia miejscu. Pomimo ograniczeń spowodowanych globalną sytuacją epidemiologiczną studenci uczestniczyli nie tylko w module biznesowym, ale także mieli okazję do zwiedzenia głównej wystawy z przewodnikiem.

Dlaczego Muzeum II Wojny Światowej?
Zrozumienie problematyki Zarządzania Strategicznego wymaga szczególnego środowiska, dlatego potrzebna była niecodzienna lokalizacja. Studenci mieli okazję, aby pobudzić swój umysł i poczuć odmienne podejście do kwestii strategicznych. Z myślą o międzynarodowym aspekcie programu International MBA PG zajęcia w takim miejscu dały również możliwość poznania złożonej historii kraju i regionu.

Ponadto wyjątkowe miejsce w Gdańsku odnosiło się do tematów modułu jak: koncepcja strategii i jej historyczna ewolucja; wysoce destrukcyjne środowisko, w którym działają korporacje oraz identyfikacja źródeł doskonałych wyników biznesowych.

Chcesz dołączyć do kolejnej edycji?

OK
COOKIES USE
Our website use cookies. Pricacy policy →