MBA in Poland at Gdańsk University of Technology – among rankings

International MBA in Poland at GUT with an AMBA accreditation has over 10 years’ experience. Discover it’s features from the QS Global EMBA Rankings to

MBA in Northern Poland – unique Programme internationally accredited

IMBA [International MBA in Strategy, Programme and Project Management] has received the prestigious international AMBA accreditation for the maximum possible duration of 5 years, ranking the programme among the best to be granted such distinction, and at the same time validating its compliance with the highest standards of the quality of education offered.

 

International and prestigious QS MBA rankings

In 2019 Programme MBA GUT was ranked in the international QS Global EMBA Rankings as the only one from Poland. The Programme was ranked 19th globally and 10th in Europe in the category Executive Profile Ranking. Moreover since 2017  accredited by AMBA MBA programme maintained the top ten position of the best MBA programmes in Poland according to the ranking of the monthly Perspektywy. On the same position was ranked in top 10 in Forbes Poland magazine.

 

MBA in Gdańsk – two editions at a time

MBA at GUT It was chosen by determined candidates seeking a world-class professional education. As a only one AMBA MBA Programme, it has  started new TWO cohorts (XI and XII) of the International MBA in Strategy, Programme and Project Management in the 2019/2020 academic year. Those students, later become MBA alumni of who we are proud, we support and we want to keep constant contact with them following their careers (eg. Story of Remigiusz Brzeziński).

 

Educational initiatives – learn by projects

Pitching Day – initiative that gave possibility for students to challenge their final project before dissertation and get feedback. There were project presentations as well as individuals. Each student has an valuable tips from special Mentor’s Committee represented by experts from Poland. (Check the MBA references).

Innovation Hub for Humanities – initiative created by Anna Grosiak, Business Development Director, Poland, and dr Barbara Stepnowska, MBA Director at GUT, Poland, in order to apply human potential and technology to social and environmental problems. The potential in the AMBA MBA Programme is expressed by capstone project conducted by MBA students. An example is a Polish Telescope project – converted MBA project final thesis into real social business that helps children to choose their professional future.

“Barcelona Inspirational Safari” – an example of annual study trip that MBA students with their mentors do within MBA programme framework as a special educational experience. Last year the group was in Barcelona and visited many organizations and companies dealing with innovation, creativity and future technology for citizenships.

 

MBA & sport competition

MBA PG community actively takes part in Tricity sport competitions. MBA society annually gather into marathon relay teams and starts in Gdańsk Marathon relay. The last MBA PG relay team on the 5th Gdańsk Marathon, where MBA PG team members were represented by students, alumni and MBA Director gained 9th place!

 

Discover more and check the MBA admission!

MBA na Politechnice – International MBA GUT

 

Międzynarodowy program MBA na Politechnice Gdańskiej z akredytacją AMBA ma ponad 10-letnie doświadczenie. Odkryj jego sukcesy i międzynarodową aktywność od globalnych rankingów QS Global EMBA po wydarzenia sportowe.

 

AMBA MBA – studia MBA akredytowane na poziomie międzynarodowym

Studia MBA [Międzynarodowy Program MBA w zakresie strategii, zarządzania programem i projektami] otrzymał  prestiżową międzynarodową akredytację AMBA na maksymalny możliwy okres 5 lat, co plasuje studia MBA na Politechnice wśród najlepszych, którym można udzielić takie wyróżnienie, a jednocześnie potwierdza jego zgodność z najwyższymi standardami jakości oferowanej edukacji.

 

MBA ranking – międzynarodowe i prestiżowe rankingi studiów MBA

W 2019 r. program MBA PG znalazł się w międzynarodowych rankingach QS Global EMBA jako jedyny z Polski. Program zajął 19 miejsce na świecie i 10 w Europie w kategorii Executive Profile Ranking. Ponadto od 2017 roku akredytowany przez program AMBA – MBA na Politechnice  utrzymał miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych programów MBA w Polsce według rankingu miesięcznika Perspektywy. Na tej samej pozycji znalazł się również w rankingu magazynu Forbes Polska.

 

MBA w Gdańsku – dwie edycje na raz na Politechnice Gdańskiej

Studia MBA na Politechnice Gdańskiej zostały wybrane przez zdeterminowanych kandydatów poszukujących edukacji zawodowej na światowym poziomie. Jako jedyny program z akredytacją AMBA MBA PG uruchomił dwie edycje (XI i XII) międzynarodowego programu MBA w zakresie strategii, programu i zarządzania projektami w roku akademickim 2019/2020.

 

Inicjatywy edukacyjne – nauka przez projekty

Pitching Day – inicjatywa, która umożliwia studentom sprawdzenie ich projektu przed egzaminem końcowym i uzyskaniem opinii na jego temat. Każdy student otrzymuje cenne wskazówki od specjalnego „Komitetu Mentora” reprezentowanego przez ekspertów z Polski.

Innovation Hub for Humanities – inicjatywa stworzona przez Annę Grosiak, Business Development Director oraz dr Barbarę Stepnowską, dyrektora MBA PG w celu zastosowania potencjału ludzkiego i technologii do problemów społecznych i środowiskowych. Potencjał w programie AMBA MBA wyraża się w projektach prowadzonych przez studentów MBA. Przykładem jest projekt Teleskop – przekształcony projekt zaliczeniowy MBA w prawdziwy biznes społeczny, który pomaga dzieciom w wybraniu swojej przyszłości zawodowej.

„Barcelona Inspirational Safari” – przykład corocznej wizyty studyjnej, którą studenci MBA wraz ze swoimi mentorami odbywają w ramach programu MBA jako unikalne doświadczenie edukacyjne. W ubiegłym roku grupa była w Barcelonie i odwiedziła wiele organizacji i firm zajmujących się innowacjami, kreatywnością i przyszłymi technologiami obywatelskimi.

MBA i zawody sportowe

Społeczność programu MBA PG bierze czynny udział w trójmiejskich zawodach sportowych. Zespół MBA PG co roku gromadzi się w sztafetach maratońskich i startuje w sztafetach podczas gdańskich maratonów. Podczas ostatniego maratonu członkowie zespołu MBA PG byli reprezentowani przez studentów, absolwentów, a Dyrektor MBA i zdobyli 9 miejsce!

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

[et_bloom_inline optin_id="optin_2"]

News

Contact

MBA Programme Office
 

Faculty of Management and Economics, Gdańsk University of Technology
Traugutta Street 79, room 404
80-233 Gdańsk, Poland
phone: +48 58 348 63 55
phone: +48 517 849 332
e-mail: mba@pg.edu.pl

 

MBA Director

PhD Beata Krawczyk-Bryłka
phone: +48 58 348 61 75
e-mail: mbadirector@pg.edu.pl

Location

 

Gdańsk, Poland

 

Berlin 503 km
Vilnius 571 km
Stockholm 626 km
Minsk 743 km
Bratislava 930 km
Kiev 1104 km
Moscow 1444 km
Madrid 2833 km
Beijing 6965 km

OK
COOKIES USE
Our website use cookies. Pricacy policy →