International MBA in Poland on the Baltic Sea

International MBA in Strategy, Programme and Project Management is top of the MBA programmes in Poland, designed to gain an integration of business and management disciplines by providing top academic knowledge, hands-on experience, and developing managerial competences as well as leadership skills. Strategy implementation through applied programmes and projects, turning theory and principles into practice is a means of the programme. The MBA Programme conducted at Gdańsk University of Technology located in Poland is one of the MBA programmes classified in the QS Global EMBA Rankings.

The main objectives of the programme are to promote the development of participants’ leadership, managerial and entrepreneurial competencies and to strengthen their expertise in strategy, strategy implementation and the management of complex situations through programme and project management approaches. Because the MBA is based on a dynamic framework, students may focus and specialise on a range of diverse competencies according to their interests and particular needs.

The framework of the programme is based on four key pillars Strategic Thinking, Operational Excellence, Foundations and People Management and Self Development. Check the information about MBA Ranking, accreditation AMBA MBA as well as MBA references of Polish alumni and student on the website mba.pg.edu.pl . MBA Programme is held 100% in English.

Międzynarodowy Program MBA na Politechnice Gdańskiej

Międzynarodowe studia MBA w zakresie strategii, zarządzania programami i projektami mają na celu integrację dyscyplin biznesowych i zarządzania poprzez zapewnienie najlepszej wiedzy akademickiej, praktycznego doświadczenia oraz rozwijanie kompetencji menedżerskich, a także umiejętności przywódczych

Głównym celem studiów MBA jest promowanie rozwoju kompetencji przywódczych, menedżerskich i przedsiębiorczych uczestników oraz wzmocnienie ich wiedzy specjalistycznej w zakresie strategii, jej wdrażania i zarządzania złożonymi sytuacjami poprzez podejście do zarządzania programami i projektami. Ponieważ program MBA na Politechnice Gdańskiej opiera się na dynamicznej strukturze, studenci mogą skupić się i specjalizować w zakresie różnorodnych kompetencji zgodnie z ich zainteresowaniami i szczególnymi potrzebami.

Ramy programu MBA opierają się na czterech kluczowych filarach: Myślenie strategiczne, Doskonałość operacyjna, Fundamenty i Zarządzanie ludźmi oraz Samorozwój.

Program odbywa się w 100% po angielsku i trwa 2 lata. Sprawdź MBA Ranking oraz jak wygląda rekrutacja na studia MBA Gdańsk.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

[et_bloom_inline optin_id="optin_2"]

News

Contact

MBA Programme Office
 

Faculty of Management and Economics, Gdańsk University of Technology
Traugutta Street 79, room 404
80-233 Gdańsk, Poland
phone: +48 58 348 63 55
phone: +48 517 849 332
e-mail: mba@pg.edu.pl

 

MBA Director

PhD Beata Krawczyk-Bryłka
phone: +48 58 348 61 75
e-mail: mbadirector@pg.edu.pl

Location

 

Gdańsk, Poland

 

Berlin 503 km
Vilnius 571 km
Stockholm 626 km
Minsk 743 km
Bratislava 930 km
Kiev 1104 km
Moscow 1444 km
Madrid 2833 km
Beijing 6965 km

OK
COOKIES USE
Our website use cookies. Pricacy policy →