Find your MBA future with Gdańsk Univeristy of Technology!

Check the current recruitment guide for the MBA programme at Gdańsk University of Technology, Poland.

You can study MBA in Poland! The recruitment for the next academic year of the AMBA accredited MBA Programme has already started! We are writing for the candidates for the XIV MBA edition, which is planned to start in October 2021. Check the MBA admission process presented below. The number of candidates is limited.

 

Eligibility conditions

Applicants to International MBA in Strategy, Programme and Project Management should demonstrate:

  • University degree: a bachelor’s or a master’s
  • Fluency in English
  • Three years’ relevant work experience recommended (after university degree completion)
  • An international applicant from non-EU countries is required to hold a visa and a resident’s card
  • Participants of MBA in Poland are senior managers, managers with extensive experience (15 years on avarage), Corporate Executives, SME Management, Entrepreneurs. (Check the MBA references)

5 point procedure

1. Checking eligibility conditions

If the candidate meets the above-mentioned requirements, he/she is asked to register or to provide an e-mail contact.

2. Online registration

REGISTER NOW!

3.Interview

After registering, the candidate participates in an interview (in person or online). Within the two weeks following the interview you will receive information about the outcome of the admissions procedure.

Prior to this, the candidate should send the required documents in an electronic version (scans) to the e-mail address: mba@zie.pg.edu.pl. (check required documents).

4. Signing an agreement

The agreement on conditions for payment of the tuition fee should be signed prior to commencing studies.

5. Payment

The admission processing fee: PLN 500

Tuition MBA fee: 43 000 pln + 1 500 € (study tour abroad)* * the value of study tour can vary, it does not include flight fair. More about payments.

 

One-to-one visit

Arrange a one-to-one visit to the Gdańsk University of Technology MBA Programme in Poland.

We are always happy to meet with you on an individual basis throughout the year. We would be delighted to show you around the Gdańsk University of Technology campus and arrange one-to-one meetings with the MBA Director, in addition to informal meetings with current students, to learn about their student experience and ask any questions you might have.

ARRANGE A VISIT NOW!

Rekrutacja na Program MBA Politechnika Gdańska

Rozpoczęła się rekrutacja do XIV edycji programu MBA, której rozpoczęcie planowane jest na październiku 2021 r. Liczba kandydatów jest ograniczona.

 

Warunki kwalifikowalności

Kandydaci na International MBA GUT powinni wykazać:

  • Wykształcenie wyższe: licencjackie lub magisterskie
  • Biegłą znajomość języka angielskiego
  • Zalecane trzyletnie doświadczenie zawodowe (po ukończeniu studiów wyższych)
  • Kandydat z krajów spoza UE jest zobowiązany do posiadania wizy i karty pobytu
  • Uczestnikami MBA są menedżerowie wyższego szczebla, menedżerowie z dużym doświadczeniem (15 lat na średnim poziomie), dyrektorzy korporacyjni, zarządzanie MŚP, przedsiębiorcy.

5-punktowa procedura

1. Sprawdzanie warunków kwalifikowalności

Jeśli kandydat spełnia powyższe wymagania, jest proszony o rejestrację lub kontakt e-mail.

2. Rejestracja online

Zarejestruj się

3.Rozmowa kwalifikacyjna

Po rejestracji kandydat bierze udział w rozmowie kwalifikacyjnej (osobiście lub online). W ciągu dwóch tygodni po rozmowie otrzymuje informację o wyniku rozmowy rekrutacyjnej.

Wcześniej kandydat powinien przesłać wymagane dokumenty w wersji elektronicznej (skany) na adres e-mail: mba@zie.pg.edu.pl.

Wymagane dokumenty:

Dyplom licencjata lub magistra (studia pierwszego lub drugiego stopnia) / Życiorys (CV) / List motywacyjny (ok. 500 słów) / Kserokopia certyfikatu językowego (jeśli dotyczy) / Cyfrowa kopia zdjęcia wnioskodawcy/ Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wstęp.

Kandydaci są klasyfikowani w oparciu o motywację i udowodnione zainteresowanie związane z programem. Wymagany jest list motywacyjny, w którym kandydaci powinni przedstawić główne powody zgłoszenia, w tym oczekiwania dotyczące programu oraz bieżącej i przyszłej kariery.

4. Podpisanie umowy

Przed rozpoczęciem studiów należy podpisać umowę dotyczącą warunków opłacenia czesnego.

5. Płatność

Czesne za studia wynsi 43 000 pln + 1 500 € wyjazd studyjny za granicę. Opłata wizyty studyjnej może ulec zmianie oraz nie obejmuje kosztów lotu.

Czesne może być opłacone pojedynczym przelewem lub rozłożone na cztery raty.

Więcej informacji o rekrutacji na program MBA Politechniki Gdańskiej pod linkiem Rekrutacja MBA Gdańsk

 

Wizyta indywidualna

Program MBA Politechniki Gdańskiej umożliwia zorganizowanie spotkania indywidualnego!

Zawsze chętnie spotykamy się z Tobą indywidualnie przez cały rok. Z przyjemnością oprowadzimy Cię po kampusie Politechniki Gdańskiej i zorganizujemy indywidualne spotkania z dyrektorem MBA, a także nieformalne spotkania z obecnymi studentami, aby dowiedzieć się o ich doświadczeniach studenckich i zadać wszelkie pytania.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ TERAZ!

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

News

XIV International MBA Inauguration Ceremony

We are honoured to announce that the inauguration of the academic year of the International MBA in Strategy, Programme and Project Management studies of the XIV edition will take place on the 19th of November 2021.

Contact

MBA Programme Office

Faculty of Management and Economics, Gdańsk University of Technology
Traugutta Street 79, room 404
80-233 Gdańsk, Poland
phone: +48 58 348 63 55
phone: +48 517 849 332
e-mail: mba@zie.pg.edu.pl

MBA Director

PhD Beata Krawczyk-Bryłka
phone: +48 58 348 61 75
e-mail: mbadirector@pg.edu.pl

MBA Programme Coordinator for Admission

 

Ewa Łusiak-Sobolewska
phone: +48 509 698 611
e-mail: e-mail: els@zie.pg.edu.pl

 

Location

 

Gdańsk, Poland

 

Berlin 503 km
Vilnius 571 km
Stockholm 626 km
Minsk 743 km
Bratislava 930 km
Kiev 1104 km
Moscow 1444 km
Madrid 2833 km
Beijing 6965 km

Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!

OK
COOKIES USE
Our website use cookies. Pricacy policy →