Find your MBA future with Gdańsk Univeristy of Technology!

Check the current recruitment guide for the MBA programme at Gdańsk University of Technology, Poland.

You can study MBA in Poland! The recruitment for the next academic year of the AMBA accredited MBA Programme has already started! We are writing for the candidates for the XIV MBA edition, which is planned to start in October 2022. Check the MBA admission process presented below. The number of candidates is limited.

Eligibility conditions

Applicants to International MBA in Strategy, Programme and Project Management should demonstrate:

 • University degree: a bachelor’s or a master’s
 • Fluency in English
 • Three years’ relevant work experience recommended (after university degree completion)
 • Essay on one of the given topics
 • An international applicant from non-EU countries is required to hold a visa and a resident’s card
 • Participants of MBA in Poland are senior managers, managers with extensive experience (15 years on avarage), Corporate Executives, SME Management, Entrepreneurs. (Check the MBA references)

5 point procedure

1. Checking eligibility conditions

If the candidate meets the above-mentioned requirements, he/she is asked to register or to provide an e-mail contact.

2. Online registration

REGISTER NOW!

3.Interview

After registering, the candidate participates in an interview (online). Within the two weeks following the interview you will receive information about the outcome of the admissions procedure.

Prior to this, the candidate should send the required documents in an electronic version (scans) to the e-mail address: mba@zie.pg.edu.pl. (check required documents).

4. Signing an agreement

The agreement on conditions for payment of the tuition fee should be signed prior to commencing studies.

5. Payment

The admission processing fee: PLN 600

Tuition MBA fee: 49 000 pln + Study tour *

* Study tour – there is a study session planned during the programme. The above amount does not include the cost of the study tour because students make a democratic selection of the given destinations and its cost is not known at the time of starting studies.

 

One-to-one visit

Arrange a one-to-one visit to the Gdańsk University of Technology MBA Programme in Poland.

We are always happy to meet with you on an individual basis throughout the year. We would be delighted to show you around the Gdańsk University of Technology campus and arrange one-to-one meetings with the MBA Director, in addition to informal meetings with current students, to learn about their student experience and ask any questions you might have.

ARRANGE A VISIT NOW!

Rekrutacja na Program MBA Politechnika Gdańska

Rozpoczęła się rekrutacja do XV edycji programu MBA, której rozpoczęcie planowane jest na listopad 2022 r. Liczba kandydatów jest ograniczona.

 

Warunki kwalifikowalności

Kandydaci na International MBA Gdańsk Tech powinni wykazać:

 • Wykształcenie wyższe: licencjackie lub magisterskie
 • Biegłą znajomość języka angielskiego
 • Zalecane trzyletnie doświadczenie zawodowe (po ukończeniu studiów wyższych)
 • Kandydat z krajów spoza UE jest zobowiązany do posiadania wizy i karty pobytu
 • Uczestnikami MBA są menedżerowie wyższego szczebla, menedżerowie z dużym doświadczeniem (15 lat na średnim poziomie), dyrektorzy korporacyjni, zarządzanie MŚP, przedsiębiorcy.

5-punktowa procedura

1. Sprawdzanie warunków kwalifikowalności

Jeśli kandydat spełnia powyższe wymagania, jest proszony o rejestrację lub kontakt e-mail.

2. Rejestracja online

Zarejestruj się

3.Rozmowa kwalifikacyjna

Po rejestracji kandydat bierze udział w rozmowie kwalifikacyjnej (online). W ciągu dwóch tygodni po rozmowie otrzymuje informację o wyniku rozmowy rekrutacyjnej.

Wcześniej kandydat powinien przesłać wymagane dokumenty w wersji elektronicznej (skany) na adres e-mail: mba@zie.pg.edu.pl.

Wymagane dokumenty:

Dyplom licencjata lub magistra (studia pierwszego lub drugiego stopnia) / Życiorys (CV) / List motywacyjny (ok. 500 słów) / Kserokopia certyfikatu językowego (jeśli dotyczy) / Cyfrowa kopia zdjęcia wnioskodawcy/ Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wstęp/Esej na jeden z wybranych tematów.

Kandydaci są klasyfikowani w oparciu o motywację i udowodnione zainteresowanie związane z programem. Wymagany jest list motywacyjny, w którym kandydaci powinni przedstawić główne powody zgłoszenia, w tym oczekiwania dotyczące programu oraz bieżącej i przyszłej kariery.

4. Podpisanie umowy

Przed rozpoczęciem studiów należy podpisać umowę dotyczącą warunków opłacenia czesnego.

5. Płatność

Czesne za studia wynsi 49 000 pln + Sesja wyjazdowa za granicę.

Podczas studiów planowana jest jedna Sesja wyjazdowa. Jest koszt zależy od wyboru miejsca, decyzja jest podejmowana w sposób demokratyczny przez studnetów. Jej koszt nie jest wliczony w czesne za studia.

Czesne może być opłacone pojedynczym przelewem lub rozłożone na cztery raty.

Więcej informacji o rekrutacji na program MBA Politechniki Gdańskiej pod linkiem Rekrutacja MBA Gdańsk

 

Wizyta indywidualna

Program MBA Politechniki Gdańskiej umożliwia zorganizowanie spotkania indywidualnego!

Zawsze chętnie spotykamy się z Tobą indywidualnie przez cały rok. Z przyjemnością oprowadzimy Cię po kampusie Politechniki Gdańskiej i zorganizujemy indywidualne spotkania z dyrektorem MBA, a także nieformalne spotkania z obecnymi studentami, aby dowiedzieć się o ich doświadczeniach studenckich i zadać wszelkie pytania.

ZAREZERWUJ WIZYTĘ TERAZ!

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

[et_bloom_inline optin_id="optin_2"]
OK
COOKIES USE
Our website use cookies. Pricacy policy →