International MBA GUT Director as an expert speaker during EDUNIVERSAL WORLD CONVENTION

The soft skills of the now, are the hard skills of the future: Key lessons and best practices from the COVID 19 crisis from the MBA Programme of Gdańsk University of Technology.

On November 10-13, 2020 took place the 13th edition of Eduniversal World Convention that due to the current epidemiological situation was conducted in a virtual 3D World.

The Convention is an education-centered event, designed to bring together education professionals from all over the world. During four days speakers share their stories, challenges and innovative solutions how the education leaders can together work towards, better preparing for any crisis that may come their way.

Among prominent panelists was an International MBA GUT Director Barbara Stepnowska, PhD, who delivered the speech in the panel titled: “Collaboration – success stories and partnerships”.

She shared the knowledge about MBA programme experience regarding the conduction of classes in a hybrid form as well as about creating final projects by MBA students with social impact in the framework of Innovative Hub for Humanities.

In the panel, besides the MBA director, participated: Mr Dmitry Epifanov, Head of International Department, IBS Plekhanov and Virginijus Kundrotas, PhD., President of the Baltic Management Development Association (BMDA), Eduniversal Scientific Committee member for Eastern Europe.

The other topics of the 13th edition were: actionable learning, cross-cultural interactivity, tailored networking opportunities based on shared interests and expertise.

 

Teaser – Eduniversal World Convention 3D World

Eduniversal is a global leader in higher education information, that provides students worldwide with the tools to find the best education opportunities. Eduniversal’s widely recognized academic rankings are the centrepiece of a global ecosystem of websites and services. Last year more than 4 250 000 students used Eduniversal in their search for the right program.

Dyrektor Programu International MBA panelistką podczas EDUNIVERSAL WORLD CONVENTION

Miękkie umiejętności teraźniejszości to twarde umiejętności przyszłości: Kluczowe wnioski i najlepsze praktyki zebrane z kryzysu COVID 19 w ramach działalności operacyjnej programu MBA Politechniki Gdańskiej.

W dniach 10-13 listopada 2020 roku odbyła się 13. edycja Eduniversal World Convention, która ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną odbywała się w wirtualnym świecie 3D.

Jest to wydarzenie o charakterze edukacyjnym, gromadzące profesjonalistów z całego świata. Przez cztery dni prelegenci dzielą się swoimi historiami, wyzwaniami i innowacyjnymi rozwiązaniami, nad którymi mogą wspólnie pracować liderzy edukacji, lepiej przygotowując się na każdy kryzys, który może nadejść.

Wśród wybitnych panelistów była dyrektor programu International MBA PG – dr Barbara Stepnowska, która wygłosiła wystąpienie w panelu „Współpraca – historie sukcesu i partnerstwa”.

Dyrektor Stepnowska podzieliła się wiedzą na temat doświadczeń programowych MBA dotyczących prowadzenia zajęć w formie hybrydowej oraz tworzenia projektów zaliczeniowych przez studentów MBA o oddziaływaniu społecznym w ramach Innovative Hub for Humanities.

W panelu oprócz dyrektor MBA udział wzięli: Dmitry Epifanov, Kierownik Działu Międzynarodowego, dr IBS Plekhanov i dr Virginijus Kundrotas, Prezes Baltic Management Development Association (BMDA), członek Komitetu Naukowego Eduniversal na Europę Wschodnią.

Eduniversal to światowy lider w dziedzinie informacji o szkolnictwie wyższym, który zapewnia studentom na całym świecie narzędzia umożliwiające znalezienie najlepszych możliwości edukacyjnych. Powszechnie rozpoznawane rankingi akademickie Eduniversal stanowią centralny element globalnego ekosystemu witryn internetowych i usług. W zeszłym roku ponad 4 250 000 studentów skorzystało z Eduniversal w poszukiwaniu odpowiedniego programu.

OK
COOKIES USE
Our website use cookies. Pricacy policy →