Jak wybrać najlepsze studia MBA? Wyniki sportowców, a ranking MBA Polska.

Na jaki ranking patrzeć przy wyborze studiów MBA Master of Business Administration? – MBA ranking 2020 Polska.

Tak jak w zawodach sportowych najlepszym zawodnikiem jest ten, który ma najwięcej (np. punktów), zrobi najwięcej (np. ćwiczeń siłowych, najdłuższy skok), jest najwytrwalszym (np. maratończycy) i ma wcześniej ustalony cel do którego dąży (np. realizacja planów treningowych). Taki zawodnik, w dniu mistrzostw z pewnością znajdzie się wysoko na końcowej liście wyników.

Podobnie jest z najlepszymi programami MBA zarówno on-line jak i stacjonarnymi. W teorii najlepszym programem jest ten, który ma najwięcej punktów (np. w MBA ranking 2020 Polska), zrobi najwięcej (np. zdobycie międzynarodowych akredytacji, AMBA), jest najwytrwalszym (np. potrafi przetrwać kryzysy, pandemie, nie wstrzymując zajęć i dopasowując tryb do warunków, szukając rozwiązań), ma wcześniej ustalony cel do którego dąży (realizuje strategię w celu doskonalenia programu). Taki program, w dniu klasyfikacji rankingowej i przede wszystkim w dniu rekrutacji cieszy się najwyższą pozycją w rankingu mba online Polska oraz pełną listą kandydatów.

Różnica między programem MBA Master of Business Administration, a zawodnikiem jest taka, że program nie wygrywa, tylko daje wygraną swoim studentom dzięki uzyskaniu przez nich najlepszego tytułu MBA

How to choose the best MBA studies? Athletes’ results and the MBA Poland ranking.

What ranking to look at when choosing an MBA Master of Business Administration program? – MBA ranking 2020 Poland.

As in sports competitions, the best competitor is the one who has the most (e.g. points), will do the most (e.g. strength exercises, the longest jump), is the most persistent (e.g. marathon runners) and has a predetermined goal to which he strives (e.g. training plans). Such a player, on the day of the championship, will certainly be high on the final list of results.

It is similar with the best MBA programs, both on-line and in-house. In theory, the best program is the one that has the most points (e.g. in the MBA ranking 2020 Poland), will do the most (e.g. obtaining international accreditations, AMBA), is the most persistent (e.g. it can survive crises, pandemics without suspending classes and adjusting the mode to conditions, looking for solutions), has a predetermined goal to which it strives (implements a strategy to improve the program). Such a program enjoys the highest position in the mba online Poland ranking and the full list of candidates on the ranking date and, above all, on the recruitment day.

The difference between the MBA Master of Business Administration program and the athlete is that the program does not win, it only gives its students a win by obtaining their best MBA degree.

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

[et_bloom_inline optin_id="optin_2"]

News

Contact

MBA Programme Office
 

Faculty of Management and Economics, Gdańsk University of Technology
Traugutta Street 79, room 404
80-233 Gdańsk, Poland
phone: +48 58 348 63 55
phone: +48 517 849 332
e-mail: mba@pg.edu.pl

 

MBA Director

PhD Beata Krawczyk-Bryłka
phone: +48 58 348 61 75
e-mail: mbadirector@pg.edu.pl

Location

 

Gdańsk, Poland

 

Berlin 503 km
Vilnius 571 km
Stockholm 626 km
Minsk 743 km
Bratislava 930 km
Kiev 1104 km
Moscow 1444 km
Madrid 2833 km
Beijing 6965 km

OK
COOKIES USE
Our website use cookies. Pricacy policy →